Home » Video Tutorial » Kako napraviti web stranicu sa alatom WordPress – 1.dio ( instalacija na server )

Kako napraviti web stranicu sa alatom WordPress – 1.dio ( instalacija na server )


U ovoj lekciji pokazujem postupak izrade jedne jednostavne web stranice. Tu stranicu ćemo napraviti pomoću CMS alata WordPress, jednostavne, ali kvalitetne platforme za izradu web stranica i blogova.

Sama lekcija je podijeljena u dva dijela:
1. Što je WordPress i zašto se koristi?
2. Instalacija WordPress na vašu domenu.

Preduvjet ove lekcije je rezervirana domena ( ili poddomenua ) i hostinga kod nekog pružatelja tih usluga.
U sljedećoj lekciji će biti govora o izmjeni vizualne teme, dodavanju pluginova i razlici između statičkih i dinamičkih stranica.

Check Also

WordPress Viral Optins Plugin Exploit

WordPress Viral Optins Plugin Exploit

WordPress Viral Optins Plugin Exploit ::: Dork: inurl:/wp-content/plugins/viral-optins/ Exploit: https://pastebin.com/raw/rQWNvXwG If You face any Problem …